versie: 4.0.1

De inschrijving is open van: 1-9-2015 8:00

tot:1-9-2015 8:00

Het is nu: 31-7-2015 11:21:05

 


Zoek naar je naam

Type de eerste 3 tot 7 letters van je achternaam en druk op 'zoek'.

Bij problemen kun je contact opnemen met Stefan Hudales

Zoekcode


Klik hier om in te loggen als docent (mentor)

 

Tijdens de zomervakantie is Cupweb gesloten. Alle oude pincodes worden verwijderd. Leerlingen van 4, 5 en 6 havo/vwo krijgen in de eerste lesweek hun nieuwe pincode. Leerlingen van de onderbouw maken vanaf 2015-2016 geen gebruik meer van Cupweb.